Copyrights

Het auteursrecht op deze website berust bij Moestuinzaden.be of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Moestuinzaden.be. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Moestuinzaden.be. Dit geldt ook voor overname van gepubliceerde artikelen. Toestemming aanvragen kan door een e-mail te versturen.

Privacy verklaring

Je kan deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van jou nodig hebben om bijvoorbeeld met je te corresponderen of bij een inschrijving.

Cookies

Tijdens het internetbezoek plaatst Plantana cookies op de computer van de bezoeker. Cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens wanneer je naar de website van Plantana surft. De bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (onder meer doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij het inloggen naar het private gedeelte, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze in je internetbrowser uit te schakelen. De goede werking van de site kan dan wel niet meer worden gegarandeerd.

Cookies en logfiles laten ons ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. We verzamelen wel statistische informatie om de website en het gebruik ervan te optimaliseren.

Overige juridische informatie

Moestuinzaden.be betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Moestuinzaden.be aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.